เกี่ยวกับเรา / About Us

เราคือ ผู้ผลิต จำหน่าย และ พัฒนาเกี่ยวกับเกลือรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเกลือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เกลือสปา หรือเกลือเพื่อความสวยความงามในรูปแบบต่างๆ โดยเกลือที่เราใช้จะเป็นเกลือในกลุ่มของ Organic เพื่อให้ได้เกลือที่มีคุณภาพสูงตามธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้

We are manufacturer, sale and salt product development. We have variety of products such as sea salt for food industry, spa salt and salt cosmetics. Moreover, we focus on only organic salt, which has higher quality and not allergic to people’s health

วิสัยทัศน์ / Vision

เราจะเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อกับเกลือที่ดีที่สุดใน Southeast Asia โดยคำนึงถึงคุณภาพของเกลือธรรมชาติเป็นหัวใจสำคัญ

To be leader on spa salt market in Southeast Asia, which focus on the best quality salt products

พันธกิจ / Mission

  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเกลือสปา และเกลือเพื่อความงามให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความล้ำหน้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มีความหลากหลายมากขึ้น
  • เป็นที่ปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับเกลือรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
  • Create new products about spa salt and salt cosmetic in order to satisfy need of customers
  • Continue develop products to match variety of customers’ preference
  • Advice to people or customers to make good understanding about using natural salt